Aktuality

ZMENY v triediacich otazkach !!!!

Počas núdzoveho stavu v zdravotnictve podla metodickeho usmernenia hlavneho hygienika SR

pacienti ešte pred odchodom z domácnosti kontaktuju svojho lekara a na zaklade dohovoru maju doporučenu liečbu alebo vyšetrenie na presný čas.

Preto žiadame našich pacientov aby nás najskôr kontaktovali telefonicky alebo sms na 0911010112

a  zbytočne nechodili po vyšetreniach na základe svojej svojvôle -

znižite tým riziko ziskania novej infekcie a prípadne nového ochorenia / ako Vás opakovane upozorňujem

každa navšteva zdravotnickeho zariadenia je riziko ďaľšej infekcie/

Pred očkovanim je nutné aby boli negativne tzv triediace otazky :

citujem z usmernenia hl.hygienika

Na preventívnu prehliadku je dieťa pozývané vopred IBA dištančne, napr. telefonicky alebo elektronicky, pričom pozývajúci zdravotnícky pracovník vykoná epidemiologickú triáž, položí zákonnému zástupcovi (rodičovi) dieťaťa triediace otázky:

  

a) b) c) d)

Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou alebo podozrivou z infekcie koronavírusom v priebehu ostatných 14 dní?
Je Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v nariadenej karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády SR).

Má Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest alebo horúčku teraz alebo za posledných 14 dní?
Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s akútnou infekciou dýchacích ciest alebo horúčkou v posledných 14 dňoch?

 

 

Všetkym prajem veľa zdravia ! Jágerová

 

<< Späť na predošlú stránku

20

10 2020