GDPR Informácia

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti SPICULUM s.r.o , so sídlom Strečnianska 13., 851 05 Bratislava poliklinika MEDICENTRUM, (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • meno a priezvisko
  • e-mail
  • telefónne číslo

Meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom emailovej komunikácie s pacientom . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 5 rokov.

Cookies

Naše stránky používajú iba cookies, aby nám poskytli lepšiu prácu s našími stránkami, nesledujeme a nerobíme žiadne štatistiky.

 

03

11 2018