Ordinačné hodiny

 

1.ambulancia pre preventívne prehliadky a poradne 
2.ambulancia pre chorých

PREVENTÍVNE  PREHLIADKY vykonávame podľa objednania  na základe vopred dohodnutých termínov. 

Služby

  • CRP vyšetrenie
  • otoskopické vyšetrenie
  • akútne vyšetrenie močového sedimentu šp. prístrojom
  • analyzátor na vyšetrenie hemoglobínu


možnosť predplatenia pohotovostného. telefónu            150 EURO/ rok

 

03

12 2018