Aktuality

KONIEC NUDZOVEHO STAVU

Na základe inštrukcii hlavnej odborničky pre primárnu pediatriu MZ SR 

citujem doporučený režim po ukončení núdzoveho stavu :

"V rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom sa postupuje v súlade

s bariérovou protiepidemickou ochranou tak, aby do čakárne, pokiaľ je to možné,

vstupovali pacienti a ich rodičia po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ich primárnym pediatrom alebo ním poverenou osobou.

Optimálnym je objednávanie pacientov na konkrétnu dobu tak, aby nedochádzalo k prítomnosti viac než 3 pacientov v čakárni súčasne 

U všetkých pacientov, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť – vyšetrenie v ambulancii (kuratíva), zdravotnícky pracovník najskôr vykoná epidemiologické triedenie na základe „triediacich otázok“: 

Docestovalo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba žijúca v spoločnej domácnosti za ostatných 14 dní zo zahraničia?

Bolo Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou  koronavírusom alebo podozrivou z infekcie koronavírusom v ostatných 14 dňoch? 

Je Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba v karanténe? (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády SR). 

Má Vaše dieťa, Vy alebo iná Vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest, u detí do jedného roka hnačka alebo vracanie?

V prípade rodín, kde jeden alebo obaja rodičia prípadne im blízke osoby žijúce v jednej domácnosti patria do skupiny „pendlerov“, t.j. denne dochádzajú do práce, je k nim pristupované ako k ostatným slovenským občanom – t.j. prvá triediaca otázka je považovaná za negatívnu. V prípade niektorých profesií, ktoré majú výnimku z nariadených opatrení – napríklad šoféri kamiónov, opatrovateľky alebo sezónni robotníci – optimálnym je dodržanie 14 dňového intervalu od ich návratu zo zahraničia, ak je to možné.  "

Všetky vyššie uvedené doporučenia sú smerované k zabezpečeniu epidemiologickych opatreni

a zníženiu rizika ďaľších infekcii v zdravotníckych zariadeniach.

Pevne verím, že napriek ukončeniu núdzového stavu zotrváte disciplínovaní  a predtým ako 

prídete do ambulancie nás budete kontaktovať formou sms- viď nižšie inštrukcie ohľadom ukončenia telefonických konzultácii.

Veľa zdravia všetkým našim pacientom a ich rodičom praje kolektiv ambulancie .

 

<< Späť na predošlú stránku

12

03 2024